TVRZ TICHÁ

SOUČASNOST V ČASOVÉ OSE

2009

Vyklizení areálu tvrze, první archeologický výzkum tvrze pod vedením prof. Tomáše Durdíka, mezi první nálezy patří zcela neporušený hrnek a tříknotový kahan v přízemí interiéru věže, probíhá intenzivní projektová příprava na konzervaci věže a doplnění destruovaných líců zdiva

2010

Je zahájena konzervace věže, probíhá archeologický výzkum plochy tvrziště, jsou nalezeny základy obvodového zdiva tvrze

2011

Na koruně zdiva zarostlém stromy jsou nalezeny pozůstatky komorových kachlů, což mění záměr konzervace směrem k zastřešení věže, schází se expertní skupina ve složení T. Durdík, F. Kašička, P. Chotěbor, P. Růžička, v rámci výzkumu je odhalena část druhé věže tvrze

2012

Probíhá konzervace věže, v rámci výzkumu jsou nalezeny sklepy původního paláce z doby pánů z Michalovic a z Velešína včetně unikátní keramiky, která přispěje k dataci počátků tvrze, probíhá čištění jihovýchodní části příkopu

2012

Umírá prof. Tomáš Durdík, čestný předseda spolku, práce jsou výrazně zbrzděny a nakonec zastaveny rozhodnutím zastupitelstva obce Dolní Dvořiště, je dokončena konzervace kamenné části věže včetně venkovního schodiště a vnitřních pater

2017

Sdružení Hrady na Malši dokončuje práce na přípravě projektové dokumentace zastřešení tvrze a hrázděného patra, konzervace tvrziště a výstavby budovy zázemí

2018

Sdružení Hrady na Malši odkupuje od obce Dolní Dvořiště majetkový podíl na tvrzi v Tiché

2019

Sdružení zahajuje 2. etapu konzervace tvrze v Tiché, která by měla být ukončena v roce 2021, otevření pro veřejnost je naplánované na rok 2022

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

4 weeks ago

HRADY NA MALŠI
Od soboty 25. do pondělí 28. září budeme pro Vás na Pořešíně vždycky od 10 do 18 hodin! Každý den ve dvě hodiny odpoledne Vás provedeme po podhradí a tentokrát mimořádně i po nejbližším okolí hradu, kde Vás seznámíme s průběhem původních středověkých cest a brodem pod hradem. Klasické menu doplní hradní česnečka a Žumberská 14°. ... See MoreSee Less
View on Facebook