TVRZ TICHÁ

HISTORIE V ČASOVÉ OSE

2. pol. 13. století

Založení tvrze v Tiché pravděpodobně Janem z Michalovic

1360

První písemná zmínka o tvrzi, Beneš a Jan z Velešína žádají Petra a Jošta z Rožmberka, aby se ujali vyřízení jejich závěti

1387

Tvrz přechází koupí spolu s velešínským panstvím do rukou Oldřicha I. a Jindřicha I. z Rožmberka

1412

Purkrabí Ojíř, jmenován v listině, která se týkala opatření sirotků po smrti Jindřicha z Rožmberka v roce 1411

1433-1454

Purkrabí Jan z Petrovic seděním na Tiché má ves i tvrz v pachtu

1471-1486

S přestávkami hejtmanem Čáp z Radonic, erbu čápa protknutého střelou, podnikl velkou opravu tvrze

1475-1476

Hejtman Herzog

1483

Další hejtman Jan Sokolík z Dubé dal napřed pánům rok, aby opatřili Tichou jiným hejtmanem

1483-1486

Jana Sokolíka vystřídal Jan Hřebenář z Hřebene (tvrz u Velešína), tvrz však dobře nespravoval, napomínán krumlovským purkrabím Petrem z Dobrohoště

1486

V období poděbradských válek byla tvrz napadena Rakušany a poničena, ves vypálena

1486

Tvrze se opět ujímá Čáp z Radonic jako poslední připomínaný hejtman

1541

Tvrz náležela k Novohradskému panství, je udržována v dobrém stavu

1620

Jako pobělohorský konfiskát připadla Karlu Bonaveturovi Buquoyovi

1623

Oprava rybníka u tvrze, jehož hráze nechalo skopat pravděpodobně stavovské vojsko, dendrochronologická datace výpusti a čapu

1687

Požár tvrze

1707

Požár tvrze

1789

Tvrz byla přestavěna na pivovar Janem Buquoyem

19. století

Tvrz ve své podobě zanikla, tvrziště však bylo nadále zastavěno budovami, které využily původní zástavbu tvrze

1945

Propadnutí majetku Buquoyů ČSR

1948

Tichou a okolí využívá nově zřízené Pastvinářské družstvo k chovu dobytka

od 1950

V rámci budování hraničního pásma začíná systematická likvidace osídlení v Tiché a okolí, budovy na tvrzišti jsou částečně demolovány, plot je instalován ve vzdálenosti cca 100 metrů od věže tvrze

1970-1980

Pokus o demolici věže tvrze Pohraniční stráží pomocí výbušnin, výstavba dílenských budov Státních statků v předpolí tvrze

po 1989

Tvrz v Tiché připadá obci Dolní Dvořiště

po 1995

Obec prodává zbytky tvrze Richardu Klinderovi a Martinu Horkému, chátrání pokračuje

po 2008

Tvrz a okolní pozemky kupuje sdružení Hrady na Malši a obec D. Dvořiště

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu