TVRZ TICHÁ

navštivte znovuzrozenou tvrz s unikátně dostaveným středověkým patrem

Vítejte na stránkách tvrze v Tiché!

Sotva někdo by dnes věřil tomu, že ještě před pár lety byla tvrz v Tiché součástí zanedbaného a rozpadlého statku s torzy prorezlých vraků zemědělských strojů, vesnické skládky, olejových barelů a smetiště. Rychle pokračující obnova změnila areál tvrze od samého základu. Velká věž s hrázděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěný šindelem, jediná svého druhu v České republice, obklopená základy původních hradeb a branskou věží dnes tvoří dominantu celého areálu doplněného budovou muzea a krčmy „U Čápa“, kde už brzo poteče pivo z tvrze Žumberk. Čáp z Radonic byl v pozdním středověku na tvrzi v Tiché jedním z nejvýznamnějších rožmberských purkrabí. Rybník Hláska, jenž byl kdysi zdrojem vody plnící hluboký příkop kolem tvrze dnes tvoří romantickou kulisu areálu tvrze, zrcadlící se v jeho vodách. Základní obnova tvrze skončila v říjnu 2021, ale i poté se bude na tvrzi intenzivně pracovat. Mezi první práce našeho spolku bude bezpochyby patřit založení nového čapího hnízda.

Hlavním lákadlem pro návštěvníky bude návštěva velké věže s funkčními středověkými kachlovými kamny a dobovým nábytkem. Věž bude sloužit zároveň jako vyhlídkový bod s dalekým výhledem na Šumavu a nejvyšší vrchol Novohradských hor Kamenec. Kdo se chce bát, může zavzpomínat, že ve věžním sklepení byli vězněni rakouští zajatci, o jejichž osudech nic nevíme. Doplňkovou trasou bude prohlídka palácových sklepů z doby založení tvrze okolo roku 1280. Hradní muzeum bude zaměřeno na historii regionu a jeho obyvatel od středověku do současnosti. Samostatná část bude věnována jednomu z nejudatnějších českých rytířů a majiteli tvrze na samém konci 13. století Janovi z Michalovic, který si na kolbištích západní Evropy dobyl čest a slávu. Po celých téměř 700 let své existence tvořilo většinu obyvatel v Tiché (někdy také Opolec, Oppolz) německy hovořící obyvatelstvo. Rádi bychom, aby se Tichá stala místem, kde se budou rádi setkávat lidé z obou stran hranice, která je odsud ostatně vzdálena jen necelé 2 km.

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu