HRADY NA MALŠI

  stanovy spolku

  I.
  Název a sídlo
  Hrady na Malši z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Pořešín hrad 100, Kaplice 382 41. Anglický ekvivalent jména spolku: The Castles on the Malse river Association, německý ekvivalent jména spolku: Burgen an der Maltsch, latinský ekvivalent jména spolku: Societas Castra fluminis Malsovium.

  II.
  Účel spolku
  Účelem spolku je zachování kulturního dědictví a tradic České republiky, osvětová činnost, zkvalitnění obecného i kulturního života národa, záchrana památkového fondu, obrození povědomí o naší společné minulosti a povzbuzení zdravého patriotismu ve společnosti.

  III.
  Hlavní činnost spolku
  1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. těchto stanov. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  a) výzkumu a dokumentace hradů a tvrzí v České republice
  b) zřizování muzeí a stálých expozic věnovaných problematice hradů, tvrzí a podobné historické tématiky
  c) provozování hradů, tvrzí a dalších památkových objektů v oblasti jižních Čech a veškeré s tím související činnosti za účelem uchování torzální architektury, kulturního dědictví, zpřístupňování objektů veřejnosti a sloužící k získání finančních prostředků na údržbu a záchranu hradů na řece Malši
  d) publikační činnost sloužící k získání finančních prostředků na údržbu a záchranu hradů na řece Malši
  e) propagace hradů na řece Malši
  f) realizace projektů souvisejících s dosahováním účelu spolku
  g) organizování kulturních a společenských akcí sloužících k získání finančních prostředků na údržbu a záchranů hradů na řece Malši
  h) údržba a stavební opravy hradů na řece Malši
  i) poskytování služeb cestovního ruchu za účelem získání finančních prostředků na údržbu a záchranu hradů na řece Malši

  2. Vedle své hlavní činnosti, k její podpoře nebo k hospodárnému využití spolkového majetku může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

  Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

  vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

  SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

  4 weeks ago

  HRADY NA MALŠI
  Od soboty 25. do pondělí 28. září budeme pro Vás na Pořešíně vždycky od 10 do 18 hodin! Každý den ve dvě hodiny odpoledne Vás provedeme po podhradí a tentokrát mimořádně i po nejbližším okolí hradu, kde Vás seznámíme s průběhem původních středověkých cest a brodem pod hradem. Klasické menu doplní hradní česnečka a Žumberská 14°. ... See MoreSee Less
  View on Facebook