Naše hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na niti.

  Každému hradu chceme postupně vtisknout jedinečný charakter určený mírou stavební obnovy a následnou náplní činnosti.

  HRADY NA MALŠI

  stanovy spolku

  I.
  Název a sídlo
  Hrady na Malši z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Pořešín hrad 100, Kaplice 382 41. Anglický ekvivalent jména spolku: The Castles on the Malse river Association, německý ekvivalent jména spolku: Burgen an der Maltsch, latinský ekvivalent jména spolku: Societas Castra fluminis Malsovium.

  II.
  Účel spolku
  Účelem spolku je zachování kulturního dědictví a tradic České republiky, osvětová činnost, zkvalitnění obecného i kulturního života národa, záchrana památkového fondu, obrození povědomí o naší společné minulosti a povzbuzení zdravého patriotismu ve společnosti.

  III.
  Hlavní činnost spolku
  1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. těchto stanov. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  a) výzkumu a dokumentace hradů a tvrzí v České republice
  b) zřizování muzeí a stálých expozic věnovaných problematice hradů, tvrzí a podobné historické tématiky
  c) provozování hradů, tvrzí a dalších památkových objektů v oblasti jižních Čech a veškeré s tím související činnosti za účelem uchování torzální architektury, kulturního dědictví, zpřístupňování objektů veřejnosti a sloužící k získání finančních prostředků na údržbu a záchranu hradů na řece Malši
  d) publikační činnost sloužící k získání finančních prostředků na údržbu a záchranu hradů na řece Malši
  e) propagace hradů na řece Malši
  f) realizace projektů souvisejících s dosahováním účelu spolku
  g) organizování kulturních a společenských akcí sloužících k získání finančních prostředků na údržbu a záchranů hradů na řece Malši
  h) údržba a stavební opravy hradů na řece Malši
  i) poskytování služeb cestovního ruchu za účelem získání finančních prostředků na údržbu a záchranu hradů na řece Malši

  2. Vedle své hlavní činnosti, k její podpoře nebo k hospodárnému využití spolkového majetku může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

  Hrad Velešín
  Hrad Pořešín
  Tvrz Tichá
  Hrad Sokolčí
  Hrad Louzek
  Zemská Cesta

  Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

  vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

  SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

  Sledujte nás na Instagramu