Naše hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na niti.

  Každému hradu chceme postupně vtisknout jedinečný charakter určený mírou stavební obnovy a následnou náplní činnosti.

  HRADY NA MALŠI | Dotace Jihočeského kraje

  Navigační systém Zemské cesty byl podpořen v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora cestovního ruchu!

  Sdružení Hrady na Malši v roce 2021 požádalo Jihočeský kraj o podporu 3. etapy Zemské cesty po hradech a zámcích od Malše k Dunaji. Díky této podpoře mohl být vyznačen celý průběh české části cesty od hraničního přechodu Cetviny/Hammern do Velešína. V následujících letech je plánováno vyznačit cestu kompletně až do Českých Budějovic. Tím bude završeno mapování a značení jedné z důležitých středověkých obchodních cest z Horního Rakouska do Českého království.

  Tento projekt má významný přesah i do společných česko – rakouských vztahů a společného kulturního života. Plánovány jsou historické výpravy od hradu ke hradu, společné konference, poznávací pobyty a jednání s českými a rakouskými památkovými orgány a institucemi. Jihočeský kraj je jedním z nejvýznamnějších partnerů spolku Hrady na Malši a spolek si jeho podpory velmi cení!

  Hrad Velešín
  Hrad Pořešín
  Tvrz Tichá
  Hrad Sokolčí
  Hrad Louzek
  Zemská Cesta

  Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

  vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

  SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

  Sledujte nás na Instagramu