Naše hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na niti.

  Každému hradu chceme postupně vtisknout jedinečný charakter určený mírou stavební obnovy a následnou náplní činnosti.

  HRADY NA MALŠI | Interreg – Rakousko-Česká republika

  Základní informace o projektu
  Číslo projektu: ATCZ91

  Zkratka: Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě
  URL: at-cz.eu/natur_-und-kulturerlebnis-am-burgen_-und-schlosserweg-prirodni-a-kulturni-zazitky-na-zemske-ceste
  Délka trvání projektu: 01.11.2017 – 31.10.2021
  Alokované prostředky EFRR: 1 996 839,89 €
  Region Vedoucího partnera: Horní Rakousko
  Velikost grantu: 500000+ €
  Stav/Fáze: Probíhající
  Kontaktní osoba vedoucího partnera: Dr. Andreas Hunger
  Vedoucí partner: Verband Mühlviertler Alm
  Projektový partner: Burgverein Prandegg
  Projektový partner: Gemeinde Windhaag bei Perg
  Projektový partner: Tourismusverband Bad Kreuzen
  Projektový partner: Hrady na Malši, z.s.

  Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu „Cesta hradů a zámků“, která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

  Výstupy projektu

  • Zřícenina hradu Prandegg: obnovení koňských stání; rekonstrukce části traktu se stodolami, hradní kaple; Odkrytí historické sklípkové klenby
  • Zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá
  • Obnova podhradí na Pořešíně
  • Hrad Kreuzen: restaurování zřícené kulaté věže
  • Audioprůvodce a webový konektor
  • workshopy ke starým řemeslům
  • Rozšíření značení cest
  Hrad Velešín
  Hrad Pořešín
  Tvrz Tichá
  Hrad Sokolčí
  Hrad Louzek
  Zemská Cesta

  Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

  vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

  SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

  Sledujte nás na Instagramu