Naše hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na niti.

  Každému hradu chceme postupně vtisknout jedinečný charakter určený mírou stavební obnovy a následnou náplní činnosti.

  HRADY NA MALŠI | Kdo jsme

  aneb navštivte hrady kolem řeky Malše

  Sdružení Hrady na Malši byl založen z iniciativy Radka Kocandy v roce 2002 jako Společnost pro hrad Pořešín. Díky Josefu Kalošovi se stalo v roce 2004 jeho členy pět obcí: Benešov nad Černou, Bujanov, Kaplice, Svatý Jan nad Malší a Velešín a deset nadšenců různých profesí. Hrady na řece Malši byly v roce 2002 zapomenuté a opuštěné zarostlé zříceniny zasuté zeminou, na které jen občas zabloudili místní obyvatelé a trampové všeho druhu. Důvodem k založení sdružení byla snaha o jejich opravu a oživení.

  Jako každé začínající sdružení jsme měli pouze nejasné představy o tom, jak naše vize realizovat. Hned na začátku existence jsme získali tu nejsilnější možnou odbornou záštitu v osobě prof. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Důležitá a nepostradatelná byla rovněž podpora různých institucí, ale i celková nálada ve společnosti, která přála podobným záměrům.

  Začátky činnosti byly velmi skromné. Finanční prostředky na činnost byly minimální, všichni členové byli zaměstnaní, a tak jim k činnosti na hradech zbýval pouze volný čas. V té době jsme zdaleka nedokázali dohlédnout široké spektrum činností, k nimž nyní postupně dospíváme. V roce 2008 úspěšně skončila několikaletá jednání s majiteli tvrze v Tiché, na jejichž základě získalo sdružení a obec Dolní Dvořiště tuto tvrz s příkopem a zbytky hospodářských budov do společného vlastnictví. Tím byl završen počet objektů v péči sdružení na pět. Jsou to hrady Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek a tvrz v Tiché.

  Naše hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na niti. Každému hradu chceme postupně vtisknout jedinečný charakter určený mírou stavební obnovy a následnou náplní činnosti.  Spojovacím prvkem všech hradů je bezprostřední blízkost zemské cesty z Čech do Horního Rakouska, kterou začal budovat Přemysl Otakar II. jako rakouský vévoda a český král. Spolupráce s rakouskými hrady je dnes stěžejní činností spolku.

  Každému člověku na zemi je vymezen jen určitý počet dní a let. Zvláště zřetelně vystupuje tato skutečnost právě uprostřed hradních zřícenin, kde je člověk obklopen stavbami, které stavěli lidé, kteří tu byli stovky let před námi. Měli své touhy, přání, strasti a radosti. Stejně jako oni, i my se jednou staneme součástí historie svého kraje a země.

  Položíme-li si otázku, co nám přináší největší uspokojení z naší dobrovolné činnosti, musíme odpovědět, že to je samozřejmě pohled na hrady probouzející se ze zapomenutí. Největší potěšení pro nás však představuje množství neobyčejných a zajímavých lidí všech profesí, věku a postavení, kteří nám pomáhají při uskutečňování našeho záměru, a s nimiž bychom neměli šanci se setkat, pokud bychom naši myšlenku nezačali rozvíjet. Za tuto pomoc jim patří náš dík.

  Hrad Velešín
  Hrad Pořešín
  Tvrz Tichá
  Hrad Sokolčí
  Hrad Louzek
  Zemská Cesta

  Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

  vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

  SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

  Sledujte nás na Instagramu