HRAD VELEŠÍN

HISTORIE

Okolo 1230

Založení hradu králem Václavem I.

1266

Čéč z Velešína s manželkou Gislou, dcerou Hadmara z Kuenringu daruje ves Reinprechts klášteru ve Zwettlu.

1268

Smrt Gisly z Kuenringu

Okolo 1270

Přemysl Otakar II. uděluje Velešín jako manství Beneši Pyšnému.

Okolo 1275

Král Přemysl Otakar II. odnímá Beneši Pyšnému hrad a panství Velešín.

Okolo 1285

Král Václav II. vrací synovi Beneše Janu z Michalovic Velešín s panstvím.

1289

Jan z Michalovic nejvyšším číšníkem.

1294

Jan z Michalovic promíjí mýta klášteru Svatá Koruna.

1306

Syn Jana Beneš z Michalovic potvrzuje právo klášteru Svatá Koruna.

1317

Na hradě umírá manželka Jana z Michalovic Johanna, dcera Jindřicha z Rožmberka.

1350

Jindřich z Velešína, syn Benešův daruje klášteru Svatá Koruna 100 hřiven grošů pražských na spásu své duše.

1355

Jindřich umírá na velešínském hradě, pochován v klášteře Svatá Koruna.

1358

Dělení velešínského panství mezi tři syny Jana, Beneše a Jindřicha.

1359

Beneš vyplácí oba bratry z hradu.

1360

Bratři Beneš a Jan učinili poručníky hradu a panství Petra a Jošta z Rožmberka.

1361

Jediná dědička Markéta, dcera Benešova vešla ve spolek se strýcem Petrem z Michalovic, potomkem Jana z Michalovic.

1362

Hradem a panstvím disponuje už jen Petr z Michalovic.

1368

Petr z Michalovic umírá na mor při cestě do Vlach, poručníkem je ustanoven Těma z Koldic.

1379

Panství se ujímá Jan Michalec z Michalovic.

1387

Hrad a panství kupují Oldřich I. a Jindřich z Rožmberka za 3000 kop grošů pražských.

1391

Král Václav IV. propouští hrad a panství z královského manství.

1409

Pokus o dobytí hradu zradou tlupou Matěje Vůdce.

1412

Po smrti Jindřicha z Rožmberka je ustanoven poručníkem Čeněk z Vartemberka.

1417

Do Velešína přichází kněz podobojí Martin Sova.

1420

Oldřich II. z Rožmberka po porážce před Táborem přechází od podobojí ke straně katolické a vyhání Martina Sovu z Velešína.

1423

Na trápení vyznává Petr z Krasejova, že Ocásek z Újezda a Martin z Velešína chtěli hrad Žižkovi zradit.

1433

Nájezd vojska Jana Čapka se Sán, po jednání na hradě obdržel 400 kop gr. pražských jako výkupné za sjednání příměří.

1441

Oldřich z Rožmberka přepouští hrad vdově po Petrovi ze Šternberka Perchtě.

1444

Přepadení družiny Jana Smila z Křemže pod hradem a povraždění jeho vojáků.

1487

Vok z Rožmberka nařizuje opuštění hradu.

Okolo 1550

Vybudována poustevnická kaple na troskách hradu.

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu