HRAD SOKOLČÍ

SOUČASNOST V ČASOVÉ OSE

2006

Provedeno polohopisné a výškopisné zaměření hradu.

2007

Prof. Tomášem Durdíkem vypracován stavebně historický průzkum.

2012

Připraven projekt konzervace hradu.

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…