HRAD SOKOLČÍ

vydejte se po stopách hrdinů naší knihy

Něco o hradu a jeho okolí

Hrad Sokolčí náleží k těm našim hradům, které jsou situovány v nejromantičtějších krajinných a terénních souvislostech. Hradní ostrožna je tvořena úzkým skalním útvarem, který byl mimo východní stranu zcela nepřístupný, protože na jihu, západě a části severu šlo o vyloženě svislé skalní stěny značné výše. I dnes se jedná o zajímavý lezecký terén, ve kterém je vyznačeno mnoho lezeckých tras různých obtížností.

Před jádrem je položeno širší předhradí. Jeho čelo zajišťuje příkop a val. Za druhým, ve skále vylámaným příkopem leželo hradní jádro. V severovýchodním nároží jeho čela se vypínala vysoká čtverhranná věž. Na její nároží navazovala čelní hradba s cimbuřím, před níž pak blíže k jihovýchodnímu nároží čela předstupovala čtverhranná branská věž. Za branskou věží se nacházelo hradní nádvoří. Na obou stranách nádvoří stály hradní budovy. Nádvoří končilo v místě zúžení skalního útvaru zhruba ve dvou pětinách délky jádra. Je však pravděpodobné, že i zadní plocha ostrohu byla v celé šíři a délce zastavěna. Jakým způsobem bylo řešeno zásobování hradního jádra vodou, dosud nevíme. Jak dokládá vypálení nalézaných hrudek mazanice, hrad zanikl požárem. přírodu.

Pokud toužíte alespoň na chvilku spočinout uprostřed divoké, nezkrocené přírody a pozůstatky středověkého šlechtického sídla, je pro Vás hrad Sokolčí tím pravým místem! Je to pravé sokolí hnízdo, odloučené od civilizace, tyčící se vysokém skalním bloku nad přítokem řeky Malše, říčkou Černou, nedaleko soběnovské přehrady. Pokud usednete na jeden z obrovských balvanů, ležícím uprostřed bývalého hradního jádra, budete mít na západ přímo před sebou vrch, kdysi staré germánské hradiště a už nic jiného než hluboké lesy kolem dokola. Na Sokolčí se prostě chodí nerušeně nabírat sílu a klid, které nám bere dnešní civilizace!

Otevírací doba a vstupné

Hrad je volně přístupný po vyznačené turistické stezce

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu