1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HRAD POŘEŠÍN

SOUČASNOST V ČASOVÉ OSE

2002

Po 568 letech od opuštění hradu Pořešín zakládá Radek Kocanda Společnost pro hrad Pořešín, jejíž členové začínají mýtit zarostlé ruiny hradu a připravovat první záchranné práce

2003

Václav Havel končí své druhé prezidentské období

2004

Radek Kocanda a Josef Kaloš zakládají sdružení Hrady na Malši, které pokračuje v přípravách na opravy hradu Pořešín a přebírá do své péče i hrady Velešín, Louzek a Sokolčí

2005

Sdružení se daří získat do svých řad coby čestného předsedu prof. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, který se až do své předčasné smrti stává odborným garantem archeologických výzkumů a oprav jednotlivých hradů, a zároveň hybatelem všech důležitých rozhodnutí sdružení

2008

Sdružení navazuje spolupráci s rakouskými hrady Ruttenstein a Prandegg a z evropských fondů získává prostředky na opravu hradu a výstavbu hradního muzea

2010

Na hradě považovaném za klasickou ukázku bezvěžového typu, je během archeologického výzkumu objevena útočištná věž

2012

Je dokončena základní konzervace hradu, který je zároveň obehnán dřevěnou palisádou, během výzkumu je odkryt průběh středověkého vodního náhonu v podhradí

2013

Smrt prof. Tomáše Durdíka

2014

Čestným předsedou se stává Ing. Arch. Petr Chotěbor, jeho dávný přítel a spolužák z dětství

2015

Radek Kocanda získává za dosavadní činnost Cenu hejtmana Jihočeského kraje

2017

Sdružení ve spolupráci s 10 rakouskými hrady úspěšně žádá o příspěvek na opravu tvrze v Tiché a vybudování podhradí na Pořešíně

2018

Předsedou sdružení se stává dosavadní dlouholetý jednatel Radek Kocanda

2020

Sdružení dokončuje ohrazení pořešínského podhradí a připravuje se na vybudování skanzenu ohrožených staveb z jihozápadních Čech, probíhá archeologický výzkum zbrojnice hradu

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu