1
2
3

HRAD POŘEŠÍN

PODHRADÍ

Vznik podhradí je vlastně velikou náhodou. Původně měly být pozemky vedle hradu Pořešín rozparcelovány na drobné parcely, na kterých měla vyrůst celá nová chatová osada. Díky majiteli podhradského dvora se Radek Kocanda dozvěděl o neuskutečnění tohoto záměru a sdružení ihned tyto pozemky odkoupilo. Poté, co byla v podhradí potvrzena existence středověkého vodního náhonu bylo přistoupeno k vypracování záměru využití směřujícího jednak k chovu hospodářských zvířat, hlavně ovcí, a k přenášení ohrožených dřevěných staveb z celých jihozápadních Čech. Takový prostor totiž Jihočeský kraj zatím nemá. Podhradí bude od roku 2021 přístupné veřejnosti a návštěvníci se zde budou mít možnost seznámit s technologií starých dřevěných staveb, chovem různých druhů ovcí a jejich využitím ve středověké textilní výrobě. Aby byl celkový obraz úplný, připravujeme na rok 2021 i políčko lnu a konopí. Od roku 2022 se budou na podhradí konat dva výroční trhy (farmářské trhy), a to na sv. Jiří 24. dubna spojený s hradní zabijačkou a na sv. Havla 16. října spojený s dožínkami.

Stavby:

Na pořešínské podhradí stěhujeme ohrožené dřevěné stavby z jihozápadních Čech. Tyto stavby ale plánujeme dále využívat, než je jen nechat bez využití. První vyroste stodola s ratejnou, které budou sloužit jako zázemí pro chov hospodářských zvířat.

Druh stavby: Špýchar a kůlna
Umístění: Měčín u Klatov
Stáří: 326 let, výstavba 1695
Konstrukce: roubená s kožichem
Současné umístění: Podhradí Pořešín
Využití: sklad, seník, komora

Ovce:

Všechny naše ovečky jsme si sami vybrali. Každá z nich je jiná, některá odvážnější, některá hladovější a třeba Cipísek je odchovaná na lahvičce s mlékem, protože jí máma nepřijala. To se někdy u ovcí stává. My však své ovečky budeme chovat celoročně. Každý člen sdružení má možnost si jednu pojmenovat a přijmout ji za vlastní. Zatím máme tři druhy: Merino landchaf, Suffolk a Zwartbles.

Druh: Merino landchaf

Jméno: Bambus
Poznávací znamení:
Stáří: 1 rok
Podoba:

Jméno: Tulamorka
Poznávací znamení:
Stáří: 1 rok
Podoba:

Druh: Suffolk

Jméno: Linda
Poznávací znamení:
Stáří: 1 rok
Podoba:

Jméno: Líza
Poznávací znamení:
Stáří: 1 rok
Podoba:

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu