1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HRAD POŘEŠÍN

HISTORIE V ČASOVÉ OSE

Okolo 1270

Pořešínské panství přechází jako svatební věno Anežky, dcery krále Přemysla Otrakara II. na Bavora ze Strakonic, který vystavěl na ostrohu nad řekou Malší hrad

1278

Smrt krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli

1310

Vlády v Českém království se ujímá Jan Lucemburský

1312

Na hradě se připomíná purkrabí Vojta

1315

Bavor III. daruje zlatokorunskému klášteru z pořešínského panství rozsáhlé statky kolem Černice

1317

Bavor III. ze Strakonic mění pořešínské panství za panství hradu Vitějovice s bratry Přibyslavem, Vernerem a Rackem, kteří se dále připomínají jako služebníci rodu Rožmberků

1346

Nástup krále Karla IV. na český trůn

1358

Panství se ujímá Markvart I. spolu se svými bratry Přibíkem a Ješkem

1360

Markvart I. purkrabím na hradě Rožmberk

1369

Markvart I. učinil poručníky svých dětí Petra, Jošta a Jana z Rožmberka

1375

Markvart I. se na Pořešíně osamostatňuje, Přibík vytváří novou větev rodu na tvrzi v Deskách

1378

Smrt císaře Karla IV.

1381

Markvart I. hofmistrem poslední manželky císaře Alžběty Pomořanské

1382

Markvart I. a Hroch z Maršovic udělují Kaplici první městská práva

1402

Jaroslav z Pořešína, Markvartův syn, rektorem právnické fakulty Karlovy univerzity a administrátorem pražského arcibiskupství ve věcech duchovních

1406

Smrt Markvarta I. z Pořešína, všech 7 Markvartových synů a dcer již zemřelo, naživu zůstává pouze šestiletý vnuk Markvart II. a čtyřletá vnučka Anna

1407

Řádění tlupy Matěje vůdce na pořešínském panství, jedním z předáků Jan Žižka z Trocnova

1410

Poručníkem nad nezletilými dětmi Hroch z Maršovic

1418

Panství se ujímá Markvart II. z Pořešína, provdává svoji setru Annu za Kamareta ze Žirovnice

1419

Smrt krále Václava IV.

1423

Smrt Markvarta II. za nevyjasněných okolností, pokus o přepadení hradu a jeho vydání zradou služebníků Jana a Matěje z Prachatic husitům

1423

Přepadení Kaplice prachatickými husity a upálení faráře v kostele

1424

Hrad v držení Jana a Hroška z Maršovic, Hrochových synů

1433

Pořešín ohrožován Janem Čapkem se Sán, po jeho odchodu nakrátko držen neznámými majiteli a nakonec obsazen Oldřichem II. z Rožmberka

1434

Císař Zikmund Lucemburský daruje Oldřichovi z Rožmberka v Basileji pořešínský hrad a panství jako odúmrť, ten ho nechává téhož roku vypálit a srovnat se zemí v obavě, aby se nestal oporou zběhlých husitských houfů

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu