HRAD LOUZEK

HISTORIE V ČASOVÉ OSE

Začátek
14. století

Datovány první keramické nálezy z hradu

1382

Nedoložené sídlo Hrocha z Maršovic

1406-1409

V nejbližším okolí hradu a blízkém lese zvaném Kramář řádí tlupa opovědníků pod vedením Matěje Vůdce, Jan Žižka při jednom z přepadů zabil rožmberského služebníka.

1421

První písemná zmínka o hradu, Oldřich II. z Rožmberka doporučuje pánům z Walsee svého služebníka Petra Harachéře sezením na Louzku, tou dobou purkrabího na Vítkově Hrádku.

Po 1434

Hrad v rukách Jana z Malovic.

1448

Jan, Diviš a Bohuslav z Malovic, jeho synové, předávají Louzek v moc Oldřicha II. z Rožmberka, od té doby neobýván.

1460

Jan z Rožmberka prodává Bártovi a jeho synovi Křížovi poplužní dvůr, který patřil k hradu.

1541

Louzek zmiňován jako „Laužek, zámek pustey a při něm Laužek dvuor, jinak Skurovice“.

1551

V nejbližším okolí hradu se připomíná statek obsahující „lesy, jitra a drahně dědin v Nažidlech, Zdíkově a ve vsi Skoronice“ které prodává Petr Sudek z Dluhé Petrovi Žibřidovi z Mostku.

1614

Hrad se připomíná jako „tvrz zbořená“.

Hrad Velešín
Hrad Pořešín
Tvrz Tichá
Hrad Sokolčí
Hrad Louzek
Zemská Cesta

Jsme součástí mezinárodní Zemské cesty

vydejte se s námi na putování po dávné obchodní stezce…

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Sledujte nás na Instagramu